יום ראשון, 1 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ד' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ד' בטבת תשע"ו
בהקרבת קרבן שלמים, לאחר תנופת האימורים, החזה והשוק, האימורים קרבים על המזבח, לאחר מכן  החזה והשוק ניתנים לאכילה לכהנים כאחד מכ"ד מתנות כהונה, ושאר הבשר נאכל לבעלי הקרבן (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,יא).