יום שני, 26 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ז בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ז בכסלו תשע"ו
מנורה מזהב חייבת להיות ממקשה אחת עם מ"ב קישוטים, מהם גביעים, כפתורים ופרחים. מנורה משאר כלי מתכות אינה חייבת בקישוטים או במקשה אחת (רמב"ם בית הבחירה ג,ד).