יום שישי, 9 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' בכסלו תשע"ו
רשת ברזל או שיפוד שצולין בו בשר קרבן קרבנות, מגעיל אותם במים רותחים כדי שהשמנונית תצא, ולאחר מכן מדיחם במים קרים (רמב"ם מעשה הקרבנות ח,יב).