יום חמישי, 22 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג בכסלו תשע"ו
בקרבן תודה מניחים את ארבעה לחמים מתוך ארבעים לחמי תודה, אחד מכל סוג, על האמורין ועל החזה והשוק ומניף הכל על ידי הבעלים (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,ז).