יום שישי, 30 בדצמבר 2016

ההגונים - מועמדים ראויים לבית המשפט העליון

שמונת השופטים המובילים בהגינות || יש שופטים בירושלים
מה שהיה אמור להיות מובן מאליו מתגלה דווקא כחריג מאוד ונדיר – שופטים שמסרבים ליישר קו עם ההתנכלות המשטרתית ליהודים בהר הבית  רשימת מומלצים לשרת המשפטים