יום רביעי, 28 בדצמבר 2016

נר שלישי: צעדת חוזרים להר ועליות להר בגשם שוטף

צעדה להר הבית: "להסיר את הצלם מההיכל" || יהודים בהר הבית
יום שלישי בשבוע, נר שלישי של חנוכה  גשמי ברכה וברד ירדו בירושלים  רוחות עזות נשבו והצליחו לרוקן את הרחובות מאדם  עולי הר הבית עלו להר למרות הכל  פעילי חוזרים להר יצאו לרחובה של עיר בדרישה לטהר את ההיכל  פעילים נוספים צעדו עם המנורה מהר ציון לכיוון הר הבית  התקשורת החרדית הכתובה והאינטרנטית מנסה להתמודד עם עליית החרדים המתגברת להר הבית - חלקה באהדה וחלקה בהסתייגות מבוהלת  ביום רביעי, נר רביעי של חנוכה אמורים לעלות יהודים רבים להר הבית, חלקם בקבוצות מאורגנות