יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

וישלח: יעקב ועשו

פרשה ומקדש || וישלח
פרשת וישלח מבליטה את הניגודיות שבין יעקב ועשו. מצד אחד יעקב בא במפגש עם עשו בשני מחנות, עם אחד עשר ילדיו ורכוש רב. ומצד שני ניצב עשו הרוצה להרוג את יעקב, עם אנשיו ואלופיו כפי שנמנים בסוף הפרשה.