יום רביעי, 28 בדצמבר 2016

מי ניצח על מה?

כמה שאלות על חנוכה || תשובות מדברי המהר"ל
לכבוד חנוכה נעלה מספר שאלות המקיפות את מצוות החג • מדוע החג נמשך שמונה ימים ולא יום אחד כמו פורים או שבעה ימים כמו חנוכת בית ראשון או פסח? • האם יש סיבה מיוחדת שמדליקים את הנרות בלילה? • למה הדלקת החנוכיה מחייבת פירסום הנס? • מדוע חז"ל תקנו הדלקת חנוכיה עם שמן כזכר לניצחון ולנס פך השמן? • למה חז"ל קבעו שתי ברכות לפני הדלקת החנוכיה עבור מצווה מדרבנן? • מדוע הניצחון על היוונים הושג על ידי משפחה של כהנים?