יום שבת, 31 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' בטבת תשע"ו
ניתן להנות מאפר כל דבר שמצותו להישרף, למעט דשן המזבח החיצון (ראב"ד: תרומת הדשן), דשן מזבח הקטורת וכן דשן המנורה (רמב"ם פסולי המוקדשין יט,יג).