יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - א' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' בטבת תשע"ו

לדעת הרמב"ם, איסור עשיית כלי המקדש לצורך פרטי הינו חלק מעניין מורא מקדש. ולכן לא יעשה מנורה ממתכת בת שבעה קנים, אך יכול לעשות מנורה בת שמונה או תשעה קנים (חנוכיה) או מנורה בת שבעה קנים מעץ או חומר שאינו ממתכת (רמב"ם בית הבחירה ז,י).