יום רביעי, 14 בדצמבר 2016

שוב פיגומים במקום קודש הקודשים

חילול הקודש || עבודות פירטיות בכיפת הסלע 
שוב מבצעים המוסלמים עבודות בכיפת הסלע • העבודות מתבצעות באמצעות פיגומים המשמשים בדרך כלל לבניה • ביצוע העבודות מעלה שאלות קשות