יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

המנורה - הטבתה והדלקתה - מה עיקר?/הרב ישראל אריאל

פרשת מקץ || הרב ישראל אריאל
הלכה היא בהלכות נר חנוכה: 'כבתה - אין זקוק לה!' הלכה זו הובאה ברמב"ם (הלכות חנוכה ד, ה) ובלשונו: 'הדליקה וכבתה - אינו זקוק להדליקה פעם אחרת'. הדבר תמוה: כל ענין הנר הוא: האש, הלהבה, האור, ואם אין אור - נר למה?