יום שישי, 30 בדצמבר 2016

דרישה מבגין להתפלל ולהדליק נרות בהר הבית

בימים ההם בזמן הזה || חנוכה תשל"ט בהר הבית
איש הר הבית, העיתונאי ארנון סגל ממשיך לרענן את זיכרוננו עם קטעי עיתונות מהעבר • החוגים הלאומיים דרשו מראש הממשלה דאז, מנחם בגין להתפלל ולהדליק נרות חנוכה בהר הבית • הם הודיעו שבמקרה של סירוב, הם ידליקו נרות בשער המוגרבים ויניפו עליו דגל • דרישה נוספת של החוגים הלאומיים היתה לאפשר כניסת יהודים להר הבית משערים נוספים