יום שלישי, 27 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח בכסלו תשע"ו
שבעת קני המנורה יחד עם שבעת הנרות מעכבים במנורה. וכן מספר הקישוטים מעכבים זה את זה.