יום ראשון, 4 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ה' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ה' בכסלו תשע"ו
מקרים שבהם אין צריך לכבס דם חטאת: א. ניתז דם חטאת מבגד לבגד שני. ב. ניתז דם על בגד טמא. ג. ניתז דם חטאת על דם חולין שהיה על הבגד, אין הבגד טעון כיבוס כיוון שדם החטאת לא נבלע בו (רמב"ם מעשה הקרבנות ח,ט).