יום שני, 26 בדצמבר 2016

נר ראשון של חנוכה: אור מהר הבית

יהודים רבים בהר הבית || ברכת תודה עם אזהרה למשטרת ישראל
יותר ממאה יהודים עלו ביום הראשון של חנוכה להר הבית  סטודנטים מארה"ב מטעם 'תגלית'  שלוש לא יהודיות הצטרפו ליהודים  נאמני הר הבית  סטודנטים למען הר הבית  נשים למען המקדש  העולים מודים למשטרה על השינוי החיובי  מזהירים את המשטרה מניצנים חוזרים של מורביטאת בהר הבית