יום שישי, 30 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ב' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ב' בטבת תשע"ו

חנוכת המנורה נעשית על ידי הדלקת המנורה בבין הערביים, ונותן כמות של חצי לוג שמן לכל נר מהשמן הכתית שכתשו אותו אך לא טחנו אותו (רמב"ם תמידין ומוספין ג,יא-יב).