יום ראשון, 25 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ו בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ו בכסלו תשע"ו
המנורה נעשית לכתחילה מזהב, ובדיעבד כל מנורה ממתכת כשרה למקדש, כמו גם השלחן וכליו. אם עשו מנורה מעץ, אבן או זכוכית פסולה (רמב"ם בית הבחירה א,יח).