יום שישי, 2 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' בכסלו תשע"ו
ניתז מדם החטאת על הבגד או שנשפך על רצפת העזרה ואספו ומשם ניתז על הבגד, אינו טעון כיבוס אלא דווקא דם שהתקבל בכלי שרת וראוי להזיה ויש בו שיעור כדי הזיה (רמב"ם מעשה הקרבנות ז,ו).