יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ז בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ז בכסלו תשע"ו
שבירת כלי החרס נעשית בתוך העזרה, לפיכך כלי חרס שבישל בו חטאת ויצא חוץ לעזרה, מכניסו ושובר בפנים. ואם נטמא בחוץ מנקב את הכלי חרס בנקב כדי שיצא ממנו שורש קטן, ויזהר לא לנקב יותר מזה, מכניס את הכלי ושוברו בפנים (רמב"ם מעשה הקרבנות ח,כא).