יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

פרשת תולדות - כבוד המקדש

מכירת הבכורה || הזכות להקריב קרבנות
בפרשתנו עשו מופיע כמי שמכר את הבכורה ליעקב, מה טיבה של בכורה זו? מדוע ביזה עשו את הבכורה? ומה ראה יעקב למסור נפשו ולקנות את הבכורה?