יום שישי, 4 בנובמבר 2016

ממי נח למי מנוחות/ הרבנית עידית ברטוב

חורבן העולם במבול וחורבן הבית || פרשת נח
מוזר לחשוב, שהעולם שלנו נברא למעשה פעמיים, בפעם הראשונה, כפי שלמדנו בגן, ומתואר בראשיתו של ספר בראשית, ובפעם השניה- בפרשת נח, שם היתה בעצם מחיקה של מה שנברא יש מאין, והתחלה של יצירה חדשה מתוך הקיים.