יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - א' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' בכסלו תשע"ו
דם חטאת שנפסלה אינה טעונה כיבוס, לפיכך, אם לנה החטאת או נטמאת או שיצאה חוץ לעזרה וניתז מדמה על הבגד או כל דבר רך אינו טעון כיבוס (רמב"ם מעשה הקרבנות ז,ג).