יום שלישי, 29 בנובמבר 2016

התקלה במערכת תוקנה, ניתן להצביע

בוחרים למען בית הבחירה || הבחירות לוועד מטה פעילי המקדש
בעקבות תקלה במערכת, ההצבעה החלה באיחור ניכר • התקלה טופלה וניתן כעת להצביע • בשעות האחרונות הצביעו למעלה מששים איש • אנא קראו בעיון את דברי המועמדים לפני ההצבעה • בהצלחה!!!