יום חמישי, 10 בנובמבר 2016

בנין, חורבן ובנין חורבת ר' יהודה החסיד

דבקות, עקשנות ומסירות לבניין ירושלים || אז והיום
בימים אלה, לפני 316 שנים, עלה ר׳ יהודה החסיד לארץ ישראל במסגרת ״תנועת ארץ ישראל״, כדי לקדם את ביאת המשיח, עם קבוצה של כ-1000 יהודים נוספים (מתוך כ-1500 שהיו בדרך - כ-500 פרשו או מתו בדרך).