יום שני, 28 בנובמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח בחשון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח בחשון תשע"ו
אמרה התורה: "ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש", מכאן לדם חטאת שניתז מהמזרק שקיבלו בו את הדם (קודם שהיזו על המזבח), שאותו דם טעון כיבוס בעזרה (רמב"ם מעשה הקרבנות ח,א).