יום שבת, 26 בנובמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ו בחשון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ו בחשון תשע"ו
קרן דרומית מערבית של מזבח החיצון משמשת לשלשה דברים מעל חוט הסקרא: א. ניסוך המים של חג הסוכות. ב. ניסוך יין לנסכים. ג. לעולת העוף במקרה ויש הרבה עולות עוף, ואין מקום לכהנים בקרן דרומית מזרחית. בשלשה אלו הכהן העולה בכבש יכול לפנות מיד לכיוון שמאל במקום לימין (רמב"ם מעשה הקרבנות ז,י-יא).