יום שישי, 25 בנובמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בחשון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בחשון תשע"ו
בדיעבד ניתן למלוק בכל צד במזבח, ובלבד שנתינת הדם תהיה למטה מחוט הסקרא, ובדיעבד אם הזה בכל מקום כשר ובלבד שיזה שוב מעט מדם הנפש מתחת לחוט הסקרא (רמב"ם מעשה הקרבנות ז,ט).