יום רביעי, 2 בנובמבר 2016

ראש חודש מרחשוון - למתק את המר

למתק את המר || הלל ויס
פרופ' הלל ויס ידיו רב לו בחידוש תודעת עבודת המקדש  אין חודש בשנה שפרופ' ויס לו מצא בו הקשר ללימוד ותרגול של עבודה נוספת מעבודות בית מקדשנו  בחודש מרחשוון, בו הימים מתקצרים ונראה שהחושך גובר על האור, עוסקים במסיק הזיתים לשמן זית זך כתית למאור  להאיר את המקדש  להאיר את העולם  הנה דברי עידוד שכתב פרופ' ויס לעוסקים במלאכת הקודש