יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

וידוי כהן גדול ביום הכיפורים

הלכות וידוי || פנינת המקדש
וידוי כהן גדול ביום הכיפורים הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מתוודה ג' פעמים. מה הרקע לדבר, ומה הלכות הוידוי? כל זה בנושא שלפנינו...