יום חמישי, 6 באוקטובר 2016

נפרדים משנת תשע"ו - סיכום שנתי בהר הבית

תשע"ו - שנת מפנה בהר הבית || ייראה - לעידוד העלייה להר הבית
שנת תשע"ו שברה שיאים יהודיים בהר הבית  מפנה גדול בתחומים רבים הקשורים לעליית יהודים  סיכום שנתי  תשע"ו בהר הבית