יום רביעי, 5 באוקטובר 2016

ש"ות הלכתי: כמה זמן לפני העלייה ניתן לטבול?

מתי מומלץ לטבול לפני העליה להר הבית? || הרב הלל בן שלמה
ההלכה מחייבת את העולים להר הבית להטהר לפני עליית ההרה  לטמאי מת מותר להכנס להר הבית עד החיל (חומה שהקיפה את העזרה)  אולם הכניסה אסורה על יהודי שנטמא בטומאה היוצאת מגופו  לצורך הטהרות מטומאות אלו יש לטבול במקווה טהרה (להלכות מפורטות, לחץ כאן  >>)  הרב הלל בן שלמה עונה לשאלות באשר לסמיכות הטבילה לעליה להר הבית