יום חמישי, 27 באוקטובר 2016

שעון חורף: שינוי לרעה בשעות פתיחת הר הבית ליהודים

עוד שעה בלי יהודים בהר הבית || שעון חורף
שעון חורף  שעה נוספת בלי יהודים בהר הבית  השעות המעודכנות: 7:30 עד 10:00 ו-12:30 עד 13:30  פנייה למשטרה להרחבת השעות  פנייה לציבור היהודי לעלות בהמוניו להר הבית