יום שישי, 7 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ו' בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ו' בתשרי תשע"ו
שלש פעמים הכהן הגדול מתוודה ביום הכיפורים: א. על הפר בעבור הכהן הגדול ומשפחתו. ב. על אותו הפר של הכהן הגדול עבור כל שבט הכהונה. ג. וידוי על השעיר המשתלח עבור כל עם ישראל (רמב"ם עבודת יום הכיפורים ד,א).