יום שבת, 15 באוקטובר 2016

התחזיות מתממשות, צפויים המוני עולי רגל בסוכות

המוני עולי רגל בחג הסוכות || תחזיות וורודות שמתממשות
הערכות תנועות המקדש ביחס לריבוי העולים להר הבית מתממשות  בסוכות צפויים המוני עולי רגל לפקוד את הר הבית  משטרת ישראל נערכת לקלוט את כל העולים לרגל  תנועות המקדש נערכות להקל על ההמתנות  מדריכים מנוסים מטעם כפות המנעול ילוו את העולים