יום חמישי, 6 באוקטובר 2016

פרשת וילך - הקהל את העם והתינוקות

מצוות הקהל || פרשת וילך
בפרשתנו יש שתי מצוות החותמות את תרי"ג המצוות: מצות הקהל ומצות כתיבת ספר התורה. במצות הקהל נצטווה כל עם ישראל לעלות לבית המקדש, במוצאי שנת השמיטה [השנה הנוכחית], בחג הסוכות, ולשמוע את המלך קורא מפרשיות התורה בספר דברים. ובשונה משאר המצוות, כאן התורה נותנת טעם למצוה זו: "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים לא,יב).