יום חמישי, 20 באוקטובר 2016

שיא חדש נקבע היום בהר הבית

מתחילים באלף השני || שיא חדש בהר הבית
האלף השני  נקבע שיא חדש במספר היהודים בהר הבית בשבוע אחד  פעם שניה בלבד שמספר היהודים בהר הבית חוצה את האלף לשבוע  בהושענה רבה צפוייה שוב עלייה גדולה  1192 יהודים עלו עד כה להר הבית בימי החג הראשונים  דיווח מיוחד מהר הבית  רביעי של סוכות תשע"ז