יום שלישי, 4 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' בתשרי תשע"ו
בזמן שאין בית המקדש קיים מתוודה על כל העבירות בלשון זו: "אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה" וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח (רמב"ם תשובה א,א).