יום שלישי, 11 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' בתשרי תשע"ו
כל העבודות הנעשות בפנים בתוך קודש הקדשים נעשות בבגדי לבן ולפי הסדר, ואם שינה את הסדר עבודתו פסולה. הכהנים והעם כששומעים את הכהן הגדול אומר שם השם המפורש כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". כשסיים הכהן הגדול עבודתו, לובש את בגדיו ויוצא לביתו, כל העם מלוין אותו והוא עושה יום טוב שיצא בשלום מן הקודש (רמב"ם עבודת יום הכיפורים ספ"ד).