יום שבת, 1 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט באלול תשע"ו
נאמר בתהלים (צח): "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'" מכאן למדו חז"ל שתקיעת השופר במקדש בראש השנה נעשית ביחד עם החצוצרות: תוקעים בשופר אחד באמצע ושתי חצוצרות מן הצדדין, השופר מאריך בתקיעה והחצוצרות מקצרות. בשאר המקומות בארץ תוקעים רק בשופר בלי חצוצרות (רמב"ם שופר א,ב).