יום שישי, 23 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ' באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"א באלול תשע"ו
אין סמיכה בקרבנות ציבור למעט שני קרבנות: א. הכהן הגדול סומך ידו על שעיר המשתלח ומתוודה. ב. פר העלם דבר של ציבור ששלשה מן הסנהדרין סומכים עליו (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,י).