יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

המפקד בעיצומו! קצת על מטה ארגוני המקדש

מפקד שוחרי הר הבית והמקדש || רקע כללי
"המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש" או בשמו המקוצר: "מטה ארגוני המקדש" פועל יותר מארבע שנים  לאחרונה החליטו פעילי המטה לצאת במפקד כללי של שוחרי המקדש והר הבית  הנה הרקע להקמת המטה ותחומי פעילותו