יום שישי, 16 בספטמבר 2016

עלייה גושית חודשית - גוש דולב טלמונים

ישובי גוש טלמונים עולים יחד להר הבית || מדי ט"ז לחודש
אם אתה גר בדולב, נחליאל, טלמון, נריה, חרשה או חורש ירון  אם אתה רוצה להתקרב לה' במקום הדום רגליו  אם אתה רוצה לעשות משהו לבניין המקדש  אתה מוזמן להצטרף לעליה החודשים מגוש טלמונים מדי ט"ז לחודש