יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

מה עשה עמלק לבית המקדש?

פרשת כי תצא || שמואל בן חמו
פרשת כי תצא כוללת מצוות רבות בתחומים מגוונים. לפי ספר החינוך יש בה עשרים ושבע מצוות עשה וארבעים ושבע מצוות לא תעשה  הפרשה מסתיימת בשלוש מצוות העוסקות בעמלק  האם קיים קשר בין מגוון המצוות ובין מחיית עמלק?