יום שלישי, 6 בספטמבר 2016

חשיפה: רצפת מתחם בית המקדש השני

הרצפה שוחזרה בהתאם לממצאים חדשים || סינון עפר הר הבית
לראשונה: ריצוף מחצרות בית המקדש השני מימי הורדוס נחשף, בסינון העפר מהר הבית, ושוחזר על ידי הארכיאולוגים