יום ראשון, 4 בספטמבר 2016

מדבקות חדשות לילדים שעולים להר הבית

עולה להר נרגש ומצפה לבניין המקדש! || נשים למען המקדש
ילדים רבים עולים להר הבית עם ההורים ובמסגרות חינוכיות  ילדים רבים עולים להר הבית בממסגרת עליות הילדים של תנועת נשים למען המקדש  מעכשיו כל ילד יקבל מדבקה  המדבקה תשמש אות של כבוד וגם כלי להפצת רעיון המקדש לחבריו