יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

הבאת ביכורים וחידוש העבודה במקדש/ הרב ישראל אריאל

פרשת כי תבוא || הרב ישראל אריאל
הבאת ביכורים לירושלים מבטאת את קדושת הארץ והמקדש - ככתוב (דברים כו): "ולקחת מראשית כל פרי האדמה... ושמת בטנא..." על פסוקים אלו אמרו חז"ל בספרי: "'ויביאנו אל המקום הזה' - זה בית המקדש!... בשכר ביאתנו אל המקום הזה [בזכות הביכורים] נתן לנו את הארץ הזאת!" במילים אחרות: הזכות להכנס ארצה אינה אלא בתנאי, שישראל באים אל המקדש לבנותו ולהקריב בו קרבנות. זה, למעשה, תוכן המשנה (כלים א, ו): "ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומהי קדושתה? - שמביאים ממנה עומר, שתי הלחם וביכורים".