יום שלישי, 6 בספטמבר 2016

חבית של חומר נפץ או של נפט? זווית חדשה

הר הבית, חבית של חומר נפץ או של נפט?  || זווית שטרם נבחנה
כמו נושאים אחרים, גם נושא הר הבית והפולחן בו, מתפילה, דרך הקרבת קורבנות ועד בניית בית מקדש נידונה הרבה בישראל מההיבט הביטחוני וגם מההיבט הדתי, אך לא מן ההיבט הכלכלי.