יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ' באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ' באלול תשע"ו
חרש, שוטה, קטן, עבד, אשה, סומא, נכרי, שליח של בעל הבהמה אינם סומכים ידיהם על הקרבן שכן הסמיכה היא רק בבעלי הקרבן הזכרים (רמב"ם מעשה הקרבנות ג,ח).