יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

שופטים: לשכת הגזית והסנהדרין במקדש/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת שופטים
מקום המקדש נזכר בספר דברים עשר פעמים בביטוי סתום: "המקום אשר יבחר ה'". המקום המדויק נשאר תעלומה כארבע מאות שנה, עד שעת כיבוש היבוסי בימי דוד.